Okresní soud ve Svitavách

Okresní soud Svitavy je zásadně věcně příslušný pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcech v prvním stupni. Soud se nachází v historické budově v Dimitrovově ulici.

Základní informace